Photo of the day

Loreta Gražina Latonaitė-Packevičienė ir Petras Venclovas