Photo of the day

„Poezijos pavasaris“ Kaune, Pieno kombinate apie 1987 m. Onos Pajedaitės fotografija