Photo of the day

Mečys Rakauskas prie antkapinio paminklo Juozui Grušui