Vladas Baltuškevičius „Žaibų šviesoj“ (Kaunas: Naujasis lankas, 2015)

„Žaibų šviesoj“ – vieno savičiausių lietuvių poeto Vlado Baltuškevičiaus penki sonetų vainikai. Realizuodamas savo garsųjį obalsį „Aš gyvenu menu“, kūrėjas skverbiasi į daiktų esmę; metaforų, lyg žaibų šviesoj, akinančiai blykčioja žvaigždės ir žiedai, gaudžia čiurlioniškų sferų uvertiūros.

Skaityti plačiau

Stanislovas Abromavičius „Sugrįžimas į nuskendusį slėnį“ (Kaunas: Naujasis lankas, 2014)

Knygoje aprašomos Kauno marių užtvindyto Nemuno slėnio, jo miestelių, kaimų, girių, upių bei upelių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų. Pateikiama ten gyvenusių, tačiau palikusių savo gimtinę žmonių pavardės, jų pasakojimai, pradingusių kaimų planai, senos nuotraukos. Knyga skirta plačiam skaitytojų ratui.

Skaityti plačiau

Antanas Žekas „Dovanoti metai“ (Kaunas: Naujasis lankas, 2014)

Žinomas aktorius, išleidęs trejetą lyrikos rinkinių, šįkart supynė keturis sonetų vainikus – sudėtingos formos kūrinius, reikalaujančius ypatingos meistrystės. Per kintančios gamtos vaizdus ir ramius pamąstymus sonetų knygoje atsiskleidžia gyvenime sukaupta išmintis, skatinanti pakantumą pasaulio įvairovei.

Skaityti plačiau

Laimonas Inis „Kiekvienoje kišenėj pavasarių šimtas“ (Kaunas: Naujasis lankas, 2013)

Biografinė apysaka apie poeto Kazio Binkio vaikystę ir jaunystę, apie nenuoramą ir vėjavaikį, poezijos reformatorių, įvairių sumanymų kupiną žmogų, sudrebinusį apstingusį praėjusio amžiaus trečiojo dešimtmečio lietuvių poezijos gyvenimą, rašytojo draugystę su žymiais to laiko kultūros ir meno veikėjais, keturvėjininkais.

Skaityti plačiau
1 2 3 4 5