Eilėraščių rinktinė „Poetų pasjansas“. Vertė Algimantas Mikuta (Kaunas: Naujasis lankas, 2016)

Įvairių Europos ir Azijos poetų eilėraščių rinktinė. Eilėraščiai versti iš originalų bei pažodinių tekstų. Poetas Algimantas Mikuta šiuos vertimus yra skelbęs periodiniuose leidiniuose, antologijose. Esama ir neskelbtų tekstų.

Skaityti plačiau

Eglė Perednytė. „Visos upės many“ (Kaunas: Naujasis lankas, 2016).

Poetės sielon sutekančios upės – dainingais eilėraščiais virtęs gyvenimas. Eilėraščiuose juntamas begalinis meilės ir šviesos ilgesys, bandoma suvokti gyvenimo trapumą ir keistą prieštarą: Viskas laikina šičia / tiktai krintantys žiedlapiai amžini, trokštama patikėti save Tam, kuriam paklūsta amžinybė.

Skaityti plačiau

Stanislovas Abromavičius. „Ežiukas – adatėlių kamuoliukas“ (Kaunas: Naujasis lankas, 2016)

Mįslės-eilėraštukai apie daiktus, augalus, gyvūnus, gamtos reiškinius, mus supantį pasaulį skatina vaikus geriau jį pažinti, skaityti knygeles, logiškai mąstyti, ugdo darbštumą. Knyga skirta 5-8 metų vaikams, taip pat vaikų darželiams, mokykloms, kitoms ugdymo įstaigoms.

Skaityti plačiau

Ginas Žiemys. „Sapno gėlė“ (Kaunas: Naujasis lankas, 2015).

Trečia eilėraščių knyga – iš rūtų gvazdikėlių ir vasaros kvapų asmenines poeto patirtis – vaizduotės žaismę (fantasy), gamtos apoteozę, meilę, neviltį – mums leis pajust, su kuriomis, manau, ne vienas susidūrėte ir Jūs.

Skaityti plačiau

Petras Palilionis „Meilės latras“ (Kaunas: Naujasis lankas, 2015)

Savito braižo, „Poezijos pavasario“ ir kitų literatūrinių premijų laureato, draminių, lyrinių poemų, tiriamosios eseistikos, vaikų literatūros knygų, radijo ir TV scenarijų autoriaus Mažoji rinktinė, sudaryta iš kelių dešimtmečių meilės eilėraščių.

Skaityti plačiau

Edmundas Janušaitis „Fronto angelas“ (Kaunas: Naujasis lankas, 2015)

„Fronto angelas“ – dvyliktoji autoriaus poezijos knyga. Jos erdvė dvelkia laisvės, neužtušuotos atminties ir dabarties realijomis. Tai nesupakuotųjų metraščio puslapiai, liudijantys jaunystės maištą, patirties brandą ir ateities optimizmą.

Skaityti plačiau
1 2 3 4 5