Kauko laiptai

Daiva Čepauskaitė. „Aš tave užmiršau“ (Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016)
Daiva Čepauskaitė – poetė, dramaturgė, aktorė. Šiame rinkinyje skelbiamos trys autorės pjesės: „Pupos“, „Musė“ ir „Aš tave užmiršau“. 2007 m. už pjesę „Pupos“ D. Čepauskaitė apdovanota Auksiniu scenos kryžiumi kaip geriausia nacionalinės dramaturgijos autorė. 2011 m. už pjesę „Aš tave
Skaityti plačiau>>>
Viktoras Rudžianskas. „Juodoji dėžutė“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2016)
Savitas žodynas, biblinės asociacijos, epochų persipynimai, elegantiškas verlibras, asmeninės, bet sykiu ir socialiai jautrios patirtys – visa tai rasime naujausiame Viktoro Rudžiansko eilėraščių rinkinyje.
Skaityti plačiau>>>
Ona Jautakė „Sekmadienį lengva nešti“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2016)
Ketvirtoji Onos Jautakės eilėraščių knyga. Joje, kaip ir ankstesnėse („Debesis virš akivarų“, 2003, „Žemaitiški sodai“, 2005, „Nojaus varna“, 2007), ryškus panteistinis autorės požiūris į aplinką, išryškinamas šiuolaikinio žmogaus gyvenimo būdo ir jo prigimtinių esmių konfliktas.
Skaityti plačiau>>>
Egidija Šeputytė. „Sekretai ir sekreterai“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2016)
Mergaitė ir naivūs vaikystės sekretai; brandi moteris ir mįslingi puošnūs sekreterai, jų stalčiukai bei slaptavietės; moters-mergaitės, išorinio pasaulio irvidinės realybės alcheminė jungtis ir lengvas visa tai skiriantis šydas – esminiai Egidijos Šeputytės pirmosios knygos rūpesčiai, psichologiniai vektoriai, aišku, ir grakštūs
Skaityti plačiau>>>
„Pilkoji Algirdo Verbos žvaigždė“. Sudarė Alfas Pakėnas, Gasparas Aleksa. (Kaunas: Kauko laiptai, 2015)
75-osioms poeto Algirdo Verbos gimimo metinėms skirtoje knygoje – žiupsnis atsiminimų, kuriuos papasakojo poeto gyvenimo pakeleiviai – artimieji, draugai, bendramoksliai, kolegos.
Skaityti plačiau>>>
Vladas Kalvaitis „Balandis ir bandonija“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2015)
Vlado Kalvaičio prozos skaitytojas nebus nuviltas – autorius ištikimas sau ir, kaip ir ankstesnėse savo knygose, įtaigiai kuria spalvingus veikėjų charakterius, dramatiškas situacijas, tačiau novelės skleidžia sunkiai įvardijamą vidinę šviesą, kurią, ko gero, įžiebia rašytojui būdinga sodri kalba.
Skaityti plačiau>>>
Stanislovas Abromavičius „Išbarstytos mėnesienos“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2014)
Vaikystės prisiminimai, lyriški ir ironiški pamąstymai apie žmogaus prigimtį, kasdienybę, likimo vingius, susitaikymą su neišvengiamybe audžiami iš autoriaus gyvenimiškos patirties ir literatūros tradicijos.
Skaityti plačiau>>>
Aleksas Dabulskis „Baigtas kriukis“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2014)
Naujas satyros veterano (g. 1934) kūrybos rinkinys. Ironiška lyrika pramaišiui su geranoriška satyra. Trumpi eilėraščiai, epigramos, paskyrimai žinomiems visuomenės veikėjams. Vyrauja tiesus, šmaikštus kalbėjimas, nesidangstoma potekstėmis. Posmai rūpestingai išdailinti, žaismės teikia ryškūs sąskambiai.
Skaityti plačiau>>>
Vladas Kalvaitis „Stiklinė aguonų“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2013)
Sodrūs, tradicine maniera parašyti apsakymai – lyg pasipriešinimas sumaiščiai, lyg takas amžinųjų vertybių link, kuriomis kartais suabejojama, bet visada paaiškėja, kad kito kelio nėra.
Skaityti plačiau>>>
Erika Drungytė „Patria“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2015)
Poetės Erikos Drungytės naujoji eilėraščių knyga išryškina vis dar gyvą mitinę lietuvių pasaulėjautą, knygos bei rašto, literatūros svarbą, aktualizuoja lietuvių nacionalinį pasipriešinimą ir partizanines kovas sovietų okupaciniais laikotarpiais, tyliąją rezistenciją, dvasinę tautos laikyseną, tačiau eilėraščiai išlieka šiuolaikinės lietuvių lyrikos lauke.
Skaityti plačiau>>>
Rimantas Marčėnas „Gyvieji skydai“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2015)
Istoriko, rašytojo Rimanto Marčėno 7 novelių knygoje nusikeliame į XIII–XIV amžiaus Lietuvą ir Prūsiją. Į neramų, karų su kryžiuočiais, pagonybės ir krikščionybės konfliktų, garbės kodekso eižėjimo ir vertybių perkainojimo laiką.
Skaityti plačiau>>>
Aldona Ruseckaitė „Verčiau (ne)užmiršti“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2015)
Dramatiško autorės eilėraščių rinkinio ašis – moters vidiniai išgyvenimai po lemtingo išsiskyrimo. Susidvejinimai, bandymai savyje kurti kitą moterį, slėptis nuo kasdienybės smėlynuose ar tėviškėje, semtis šviesos iš vaikystės ir jaunystės prisiminimų, vienu metu gyventi realiame ir vaizduotės sukurtuose pasauliuose –
Skaityti plačiau>>>
Nijolė Raižytė „Vietos užimtos“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2015)
Knygos noveles vienijanti gija – moters pasaulis, jos santykis su aplinka, vidiniai išgyvenimai, svajonės ir realybė. Autorė grakščiai eskizuoja, regis, paprastas buities, kasdienio gyvenimo detales ir tarsi nejučia į jas perkelia dvasinių išgyvenimų paletę.
Skaityti plačiau>>>
Vytautas P. Bložė „Neįminta mįslė: mozaikos kompozicija“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2014)
Mėgindamas, turbūt pirmiausia sau, atsakyti, kaip, kur, kodėl Dievas atskleidžia save žmogui, kokiais pavidalais, vardais ir ženklais žaisdamas atgaivina ir sustiprina tikėjimą, poetas pasakoja kelias istorijas, supindamas jas iš aliuzijų ir paralelių.
Skaityti plačiau>>>
Petras Venclovas „Žingsniai“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2014)
Apsakymuose einama nuo socialinės tematikos prie šiuolaikinio psichologiškumo, neįprasto meninio vaizdo, žaismės ir postmodernaus pasakojimo bei kalbėjimo, atveriančio mįslingus tikrovės kontūrus, prieštaringus charakterius, netikėtas įžvalgas.
Skaityti plačiau>>>