Kauko laiptai

Tomas Vyšniauskas. „įelektrinto piemens“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2018)
Pirmajame savo eilėraščių rinkinyje autorius bando trinti ribas tarp skirtingų laiko ir erdvės dimensijų, tarp kūniškumo ir metafizikos; realybės ir paralelinių pasaulių; individo potyrių ir sociumo energetikos; materijos laužyno ir būties neapčiuopiamumo bei praverti duris į žodžio energetinio lauko plotmę.
Skaityti plačiau>>>
Karolis Baublys „Geležinė vėjarodė“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2018)
Pirmasis Karolio Baublio, literatūros kritiko ir poeto, eilėraščių rinkinys „Geležinė vėjarodė“ kalba apie žmogiškosios patirties – skaudžios, gaivališkos, fatališkos – skonį. Įtampa tarp gyvenimo ir meno, tarp realios (egzistencinės) ir tekstų (knyginės) išminties tampa struktūrine eilėraščių rinkinio ašimi.
Skaityti plačiau>>>
Rimantas Petras Elena von Klusas. „Racijų vibracija“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2018)
Penkioliktoji žinoma satyriko ir humoristo Rimanto Kluso knyga. Rinkinyje – ironija ir autoironija, folkloro atspindžiai ir nūdienės detalės, paradoksai ir absurdas – visa, iš ko atpažįstamas autorius. Vis dar sugebantis nenusibosti.
Skaityti plačiau>>>
Regina Katinaitė-Lumpickienė „Tapuolia pūkas aky“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2018)
Naujoje knygoje autorė lieka ištikima sau: asketiška forma, taupus tarmiškas žodis, šviesiai liūdna eilėraščių melodija.
Skaityti plačiau>>>
Irna Labokė. „Florestano niekučiai“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2018)
Irnos Labokės noveletės „Florestano niekučiai“, regis, kuriamos tuo pačiu principu, kuriuo pagrindinis personažas Florestanas kuria savo niekučius. Noveletėse besimezgančios konfliktinės moters ir vyro situacijos, pavartojant skoningą ironiją ar žaismingą autoironiją, baigiasi elegantiška taikos sutartimi, tarsi primenančia, kad be niekučių gyventi
Skaityti plačiau>>>
Vladas Kalvaitis. „Vakarai, kurių nebuvo“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2017)
Vlado Kalvaičio apsakymų rinktinė sudaryta iš rinkiniuose „Volungė“ (2007), „Svečias iš Magadano“ (2008), „Stiklinė aguonų“ (2013), „Balandis ir bandonija“ (2015) spausdintų kūrinių.
Skaityti plačiau>>>
Ona Jautakė. „Balta skrybėlaitė“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2017)
Knygoje „Balta skrybėlaitė“ O. Jautakė šiltai ir nuoširdžiai pasakoja istorijas vaikams – apie bendraamžius Pranuką ir Nerę, jų santykius su gamtos reiškiniais, daiktais ir žmonėmis, seka pasakas apie mėnulį, kuris laikėsi dietos, šimtakojį, pirkusį batus ir netikėtai suradusį draugę, kėdutę,
Skaityti plačiau>>>
Vygandas Ostrauskis. „Sic transit…“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2017)
Naujame Vygando Ostrauskio romane – Mintautų savivaldybės ir jos aplinkos žmonių aistros: bekompromisė meilė ir karjerizmas, intrigos ir pasitikėjimas fortūna, įspūdingos sėkmės, meilės, sukrėtimų ir pralaimėjimų scenos.
Skaityti plačiau>>>
Algimantas Mikuta. „Kelias į Laumes“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2017)
Nauja žinomo poeto Algimanto Mikutos poezijos knyga, kurios leitmotyvas yra grįžimas prie šaknų: Laumės – autentiškas Žemaitijos kaimas, kuriame kažkada susitiko autoriaus tėvai. Rinkinio tekstai liudija žvilgsnio kaitą – nuo dramatiško (eilėraščiai apie netektis) iki ironiško (linksmos folkloriškos istorijos).
Skaityti plačiau>>>
Lina Buividavičiūtė. „Helsinkio sindromas“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2017)
Linos Buividavičiūtės poezijoje apstu netikėtų sugretinimų, kultūrinių ir mitologinių bei teologinių asociacijų, kurios neretai perauga į provokacijas. Tad visai natūralu, kad jos žodyne archetipai šliejasi prie slengo, ironija perauga į groteską, o tai, ką banaliai derėtų vadinti jaunatvišku maksimalizmu, ne
Skaityti plačiau>>>
Viktoras Gulbinas. „Veidu į vakarą“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2017)
Naujoje knygoje Viktoro Gulbino eilėraščių žmogus pastebimai keičia žiūrėjimo kryptį, iš dabarties vis rečiau žvelgia į perspektyvą, vis dažniau – į retrospektyvą: atėjo apmąstymų laikas, tad svajojamą pasaulį ir iliuzijas keičia nepagražinta realybė ir bandymas su ja susitaikyti.
Skaityti plačiau>>>
Aloyzas Tendzegolskis. „Šviesiau už mėnesieną“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2017)
Politinis socialinis romanas apie ankstyvojo sovietinio laikotarpio Lietuvos gyvenimą, apie jaunojo herojaus Juozuko kančias melo ir dviveidystės mokykloje, jo mėginimus sakyti tiesą ir užsimezgusią pažintį su to meto disidentais.
Skaityti plačiau>>>
Vygandas Ostrauskis „Sušaudyta lemtis“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2016)
Samantos ir Viktoro meilės istoriją galima įvardyti kaip nuostabiai sunkų gyvenimą, talpinusį aistrą ir išdavystę, altruizmą ir prakeiksmą, euforiją ir depresyvų liūdesį, atmiežtą alkoholiu, paleistuvyste, o vis tik pasibaigusią susikalbėjimo tyla.
Skaityti plačiau>>>
Regina Jasukaitienė „Rieda ratai“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2016)
Reginos Jasukaitienės riedantys ratai skaitytojui nežada egzotiškų pasaulio kraštų reginių ir trilerių vertų nuotykių bei siužetų. Tie ratai rieda ir niekaip negali išriedėti iš Lietuvos. Jei ir kertama valstybės siena, tai ne iš vidus į išorę, o atvirkščiai.
Skaityti plačiau>>>
Ieva Gudmonaitė „Sniego skonis“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2015)
Pirmosios Ievos Gudmonaitės knygos varomoji jėga – išgyvenimai, radęsi atsiskiriant nuo tėvų namų, bandant kurti savuosius. Eilėraščiams būdingas vizualumas, suteikiantis žodžiui daugiau erdvės ir prasmės. Kita vertus, jos poezija yra muzikali ir trapi, perteikianti sunkiai apčiuopiamus sielos virpesius, bylojanti apie
Skaityti plačiau>>>