Istorijos puslapiai

Pradžia » Istorijos puslapiai » Istorijos puslapiai
A. Baltakis ir A. Mikuta
A. Mikuta ir R. Keturakis su Gardino rašytojais
Aldona Elena Puišytė
Aldona Ruseckaitė
Aldona Ruseckaitė
Aldona Ruseckaitė ir Bernardas Brazdžionis
Aldona Ruseckaitė ir Valdemaras Kukulas
Aldona Ruseckaitė, Romualdas Granauskas ir Kazimiera Kymantaitė
Aleksandras Žirgulis, Ona Dabrilaitė ir Laimonas Noreika
Augustas Tamaliūnas
Augustas Tamaliūnas
Augustas Tamaliūnas
Augustas Tamaliūnas
Augustas Tamaliūnas
Augustas Tamaliūnas
Augustas Tamaliūnas ir Jurgis Gimberis
Augustas Tamaliūnas vaikystėje
Augustas Tamaliūnas.
B. Sruogos 90-ųjų gimimo metinių minėjimas muziejuje, 1986 m.
Broliai Vladas ir Mečislovas
Būsimasis poetas A. Mikuta
Dalia Teišerskytė
Dalia Teišerskytė
Dovilė Zelčiūtė, Rita Vinciūnienė ir Aldona Elena Puišytė
Erika Drungytė
G. Patackas, T. Marcinkevičiūtė ir D. Kajokas
Gasparas Aleksa
Gasparas Aleksa
Gediminas Jankus
Gediminas Jankus. Romualdo Rakausko fotografija
Gintautas Dabrišius ir Aldona Ruseckaitė
Griausmingasis V. Vaitkevičius
H. Nagys ir A. Mikuta
J. Grušas su V. Martinkumi
joniskis..jpg
Jurga Ivanauskaitė su Alfonsu Bieliausku
Justinas Marcinkevičius
Justinas Marcinkevičius ir Marija Macijauskienė
Justinas Marcinkevičius Kauno rašytojų buveinėje
Kauniečiai rašytojai, 1991 m.
Kauno rašytojai prie Mažeikių naftos gamyklos, 1997 m.
Kauno rašytojai svečiuojasi Gruzijoje
Kauno rašytojai Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje
Kauno rašytojų svečias L. Dovydėnas
Kauno Šaipokai, vėliau – satyros ir humoro laikraščio „Ūpas“ šutvė
Knygnešio, aušrininko, tautosakininko Mato Slančiausko (1850–1924) anūkai iš JAV lanko Lietuvą.
Konradas Kaveckas, Vytautas Čepliauskas, Danguolė Vaitkutė
Laimonas Inis ir Vytautas Martinkus
Literatūros vakaras Maironio namų svetainėje
LRS Kauno skyriaus vadovai Algimantas Mikuta, Vytautas Martinkus ir Antanas Drilinga
LRS KS įkurtuvės Maironio g.
Maironio lietuvių literatūros muziejuje
Maironio lietuvių literatūros muziejuje
Meno darbuotojų namų svečiai Jaunojo poeto vakare
Naujos literatūrinės ekspozicijos atidarymas B. Sruogos memorialiniame muziejuje. Kaunas, 1984 m.
Nijolė Raižytė
Nijolė Raižytė sveikinama įstojusi į Lietuvos rašytojų sąjungą
Nijolės Raižytės romano „Moterys ir sraigės“ pristatymas
P. Palilionis, R. Staliliūnaitė, P. Venclovas, V. Martinkus
Parodos, skirtos Jurgio Savickio 110-osioms gimimo metinėms, pristatymas
Petras Palilionis
Petras Palilionis
Petras Palilionis
Petras Palilionis
Petras Palilionis ir Juozas Grušas
Petras Palilionis ir Juozas Grušas
Petras Palilionis su Vasil Bykov
Petras Palilionis su Vytautu Martinkum
Po parodos Maironio lietuvių literatūros muziejuje, skirtos Kosto Korsako 90-osioms gimimo metinėms paminėti
Poezijos pavasaris su A. Avižieniu ir Č. Milošu
Poezijos pavasaris-1999
Poezijos pavasaris-2000. S. Nėries memorialinio muziejaus sode
Poezijos pavasaris. Pabėgę nuo lietaus
Poezijos vakaras „Einu per savo žemę“
Prie Kazitiškio bibliotekos
Rašytojai Aldona Ruseckaitė, Vytautas Bubnys ir Elena Kurklietytė-Bubnienė
Režisierė I. Bučienė ir A. Mikuta, 1983 m. Nida
Ričardas Gavelis ir Nijolė Raižytė
Skaidrius Kandratavičius ir Aldona Ruseckaitė
Stanislovas Abromavičius
V. Martinkus su Snieguole Greta
V. Martinkus, P. Palilionis ir E. Viskanta
V. Vaitkevičiaus gimtajame Tartoke
V. Vaitkevičius ir A. Konickis
V. Vaitkevičius ir M. Martinaitis
V. Vaitkevičius ir V. Jasukaitytė
V. Vaitkevičius su B. Kašelioniu
V. Vaitkevičius su šeima
V. Vaitkevičius su sūnumi Adomu Tartoke
V. Vaitkevičius su V. Kaziūnu
V. Vaitkevičius, Bern. Brazdžionis ir M. Macijauskienė
V. Žvirdauskas su A. Mikuta apie 1970 m. Nidoje
Vidmantas Kiaušas
Violeta Šoblinskaitė Aleksa, Gintaras Gutauskas ir Irena Mačienė
Violeta Šoblinskaitė ir Gintaras Gutauskas
Violeta Židonytė. 1982-ieji, tapybos praktika Juodkrantėje
Vladas Vaitkevičius
Vytautas Čepliauskas
Vytautas Stulpinas
Vytautas Stulpinas
„Poezijos pavasaris“ Kaune, Pieno kombinate apie 1987 m. Onos Pajedaitės fotografija