Istorijos puslapiai

Pradžia » Istorijos puslapiai » Istorijos puslapiai
Aldona Elena Puišytė
Aldona Ruseckaitė
Aldona Ruseckaitė
Aldona Ruseckaitė ir Bernardas Brazdžionis
Aldona Ruseckaitė ir Valdemaras Kukulas
Dalia Teišerskytė
Dalia Teišerskytė
Erika Drungytė
G. Patackas, T. Marcinkevičiūtė ir D. Kajokas
Gasparas Aleksa
Gasparas Aleksa
Gediminas Jankus
Gediminas Jankus. Romualdo Rakausko fotografija
Jurga Ivanauskaitė su Alfonsu Bieliausku
Justinas Marcinkevičius
Justinas Marcinkevičius ir Marija Macijauskienė
Justinas Marcinkevičius Kauno rašytojų buveinėje
Kauno rašytojų svečias L. Dovydėnas
Knygnešio, aušrininko, tautosakininko  Mato Slančiausko (1850–1924) anūkai iš JAV lanko Lietuvą.
LRS KS įkurtuvės Maironio g.
Maironio lietuvių literatūros muziejuje
Maironio lietuvių literatūros muziejuje
Meno darbuotojų namų svečiai Jaunojo poeto vakare
Petras Palilionis
Petras Palilionis
Petras Palilionis
Petras Palilionis
Petras Palilionis ir Juozas Grušas
Petras Palilionis ir Juozas Grušas
Petras Palilionis su Vasil Bykov
Petras Palilionis su Vytautu Martinkum
Poezijos pavasaris su A. Avižieniu ir Č. Milošu
Stanislovas Abromavičius
Vidmantas Kiaušas
Violeta Židonytė. 1982-ieji, tapybos praktika Juodkrantėje
Vladas Vaitkevičius
Vytautas Stulpinas
Vytautas Stulpinas