Istorijos puslapiai

Pradžia » Istorijos puslapiai » Istorijos puslapiai
Aldona Elena Puišytė
Aldona Ruseckaitė
Aldona Ruseckaitė
Aldona Ruseckaitė ir Bernardas Brazdžionis
Aldona Ruseckaitė ir Valdemaras Kukulas
Augustas Tamaliūnas
Augustas Tamaliūnas
Augustas Tamaliūnas
Augustas Tamaliūnas
Augustas Tamaliūnas
Augustas Tamaliūnas
Augustas Tamaliūnas ir Jurgis Gimberis
Augustas Tamaliūnas vaikystėje
Augustas Tamaliūnas.
Broliai Vladas ir Mečislovas
Dalia Teišerskytė
Dalia Teišerskytė
Erika Drungytė
G. Patackas, T. Marcinkevičiūtė ir D. Kajokas
Gasparas Aleksa
Gasparas Aleksa
Gediminas Jankus
Gediminas Jankus. Romualdo Rakausko fotografija
Griausmingasis V. Vaitkevičius
J. Grušas su V. Martinkumi
Jurga Ivanauskaitė su Alfonsu Bieliausku
Justinas Marcinkevičius
Justinas Marcinkevičius ir Marija Macijauskienė
Justinas Marcinkevičius Kauno rašytojų buveinėje
Kauniečiai rašytojai, 1991 m.
Kauno rašytojų svečias L. Dovydėnas
Kauno Šaipokai, vėliau – satyros ir humoro laikraščio „Ūpas“ šutvė
Knygnešio, aušrininko, tautosakininko Mato Slančiausko (1850–1924) anūkai iš JAV lanko Lietuvą.
Konradas Kaveckas, Vytautas Čepliauskas, Danguolė Vaitkutė
Laimonas Inis ir Vytautas Martinkus
LRS Kauno skyriaus vadovai Algimantas Mikuta, Vytautas Martinkus ir Antanas Drilinga
LRS KS įkurtuvės Maironio g.
Maironio lietuvių literatūros muziejuje
Maironio lietuvių literatūros muziejuje
Meno darbuotojų namų svečiai Jaunojo poeto vakare
P. Palilionis, R. Staliliūnaitė, P. Venclovas, V. Martinkus
Petras Palilionis
Petras Palilionis
Petras Palilionis
Petras Palilionis
Petras Palilionis ir Juozas Grušas
Petras Palilionis ir Juozas Grušas
Petras Palilionis su Vasil Bykov
Petras Palilionis su Vytautu Martinkum
Poezijos pavasaris su A. Avižieniu ir Č. Milošu
Poezijos vakaras „Einu per savo žemę“
Prie Kazitiškio bibliotekos
Stanislovas Abromavičius
V. Martinkus su Snieguole Greta
V. Martinkus, P. Palilionis ir E. Viskanta
V. Vaitkevičiaus gimtajame Tartoke
V. Vaitkevičius ir A. Konickis
V. Vaitkevičius ir M. Martinaitis
V. Vaitkevičius ir V. Jasukaitytė
V. Vaitkevičius su B. Kašelioniu
V. Vaitkevičius su šeima
V. Vaitkevičius su sūnumi Adomu Tartoke
V. Vaitkevičius su V. Kaziūnu
V. Vaitkevičius, Bern. Brazdžionis ir M. Macijauskienė
Vidmantas Kiaušas
Violeta Šoblinskaitė Aleksa, Gintaras Gutauskas ir Irena Mačienė
Violeta Šoblinskaitė ir Gintaras Gutauskas
Violeta Židonytė. 1982-ieji, tapybos praktika Juodkrantėje
Vladas Vaitkevičius
Vytautas Čepliauskas
Vytautas Stulpinas
Vytautas Stulpinas