Apie mus

Šiuo metu Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius vienija 58 profesionalius įvairių žanrų literatūros kūrėjus.

Abromavičius Stanislovas
Aleksa Gasparas
Babonas Stasys
Baltuškevičius Vladas
Cieškaitė Gražina
Čepauskaitė Daiva
Čeponis Jonas
Dabrišius Gintautas
Dabulskis Aleksas
Drungytė Erika
Dovydaitis Bronius
Gaižauskaitė Zita
Gimberis Jurgis
Gudaitis Leonas
Gustainis Liudas (a. a)
Inis Laimonas
Jankus Gediminas
Janušaitis Edmundas
Jautakienė Ona – Jautakė Ona
Kajokas Donaldas
Kalvaitis Vladas (a. a.)
Kaminskas Algimantas
Kandratavičius Skaidrius
Kavaliauskas Tomas
Keturakis Robertas
Kiaušas Vidmantas-Elmiškis Vidmantas
Klusas Rimantas Petras
Krasnovas Aleksandras
Krilavičienė Aida
Latakas Gvidas
Macijauskienė Marija
Marcinkevičiūtė-Patackienė Tautvyda
Marčėnas Rimantas
Mikuta Algimantas
Navakas Kęstutis
Navickaitė-Greičiuvienė Lina
Palilionis Petras
Patackas Gintaras
Perednytė Eglė
Puišytė-Grigaliūnienė Aldona Elena
Raižytė Nijolė
Rakauskas Mečislovas Irenijus
Rudžianskas Viktoras
Ruseckaitė Aldona
Striogaitė Enrika
Stulpinas Vytautas
Šinkariukas Tomas
Šoblinskaitė-Aleksa Violeta
Teišerskytė Dalia
Una Rebeka
Vaitkienė Juta – Noak Jutta
Vaitkevičius Vladas
Vaitkevičiūtė Eugenija
Vaškelis Bronius
Venclovas Petras
Zajančkauskaitė Renata
Zelčiūtė Dovilė
Zingeris Markas
Židonytė Violeta