Apie mus

Šiuo metu Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius vienija 58 profesionalius įvairių žanrų literatūros kūrėjus.

Abromavičius Stanislovas
Aleksa Gasparas
Babonas Stasys
Baltuškevičius Vladas
Cieškaitė Gražina
Čepauskaitė Daiva
Čeponis Jonas
Dabrišius Gintautas
Dabulskis Aleksas
Drungytė Erika
Dovydaitis Bronius
Gaižauskaitė Zita
Gimberis Jurgis
Gudaitis Leonas
Inis Laimonas
Jankus Gediminas
Janušaitis Edmundas
Jautakienė Ona – Jautakė Ona
Kajokas Donaldas
Kaminskas Algimantas
Kandratavičius Skaidrius
Kavaliauskas Tomas
Keturakis Robertas
Kiaušas Vidmantas-Elmiškis Vidmantas
Klusas Rimantas Petras
Krasnovas Aleksandras
Krilavičienė Aida
Latakas Gvidas
Macijauskienė Marija
Marcinkevičiūtė-Patackienė Tautvyda
Marčėnas Rimantas
Mikuta Algimantas
Navakas Kęstutis
Navickaitė-Greičiuvienė Lina
Palilionis Petras
Patackas Gintaras
Perednytė Eglė
Puišytė-Grigaliūnienė Aldona Elena
Raižytė Nijolė
Rakauskas Mečislovas Irenijus
Rudžianskas Viktoras
Ruseckaitė Aldona
Striogaitė Enrika
Stulpinas Vytautas
Šinkariukas Tomas
Šoblinskaitė-Aleksa Violeta
Teišerskytė Dalia
Una Rebeka – Šalaševičiūtė Jurga
Vaitkienė Juta – Noak Jutta
Vaitkevičius Vladas
Vaitkevičiūtė Eugenija
Vaškelis Bronius
Venclovas Petras
Zajančkauskaitė Renata
Zelčiūtė Dovilė
Zingeris Markas
Židonytė Violeta

 

A†A

Antanaitis Algirdas Titus (1927–2003)
Bložė Vytautas Petras (1930–2016)
Brazdžionis Bernardas (1907–2002)
Budrys Rimantas (1930–2001)
Chackelsytė Elena (1882–1973)
Čepliauskas Vytautas (1933–2011)
Drazdauskas Valys (1906–1981)
Eidukaitis Vytautas (1918–1998)
Grušas Juozas (1901–1986)
Gustainis Liudas (1944–2017)
Gutauskas Gintaras (1968–2000)
Jankauskas Kazys (1906–1996)
Jasaitis Juozas (1930–2010)
Kalvaitis Vladas (1929–2018)
Katilius Viktoras (1910–1993)
Latonaitė-Packevičienė Loreta Gražina (1934–2011)
Liepsnonis Alpas (1910–1989)
Mikutavičius Ričardas (1935–1998)
Samulevičius Raimundas (1937–1981)
Tamaliūnas Augustas (1943–2012)
Vinciūnienė-Klingaitė Rita (1944–2015)
Viskanta Edvardas (1902–2002)
Zaleckis Leonas (1929–2003)
Zub(p)ka Kecioris Kazys (1910–1999)
Žekas Antanas (1931–2015)
Žirgulys Aleksandras (1909–1986)
Žlabys-Žengė Juozas (1899–1992)