Naujienos

POETO PAULIAUS ŠIRVIO 100-MEČIUI: IŠKIRSTI PAULIAUS SIELOS BERŽAI (VI). Kol Nemunas bus…

Drauge su muziejininku Alfu Pakėnu giliau pažinę poeto Pauliaus Širvio gyvenimą ir kūrybą, pasiekiame ir liūdną atsisveikinimą. Kiekvienas rašytojo amžininkas tapo kiek kitokį jo portretą, skirtingai prisimena ir vertina paskutiniuosius P. Širvio gyvenimo metus bei dienas, tačiau visi sutinka – poeto žodžiai giliai įsismelkė ir vis dar smelkiasi į Lietuvos žmonių širdis.

Petras Venclovas. „Kauno vainikams“ – 20!

Vargu, ar ties naujojo amžiaus slenksčiu būtumėte sutikę literatūrai neabejingą kaunietį, anuomet neturėjusį ar bent nesklaidžiusį „Kauno vainikų“. Praėjus dvidešimčiai metų, knygos sudarytojas Petras Venclovas atvirai pasakoja apie sumanymo gimimą ir, regis, amžinus antologijų rengėjus lydinčius iššūkius.

Knygos

Kęstutis Navakas, Marija Smirnovaitė. „Žvėrelių nuotykiai“. (Kaunas: Jūsų Flintas, 2019)
Žinomo poeto, rašytojo, eseisto, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Kęstučio Navako trumpasakaitės apie smagius žvėrelių nuotykius: kaip svarbu jiems draugauti, kaip gera svajoti ir kaip smagu dūkti.
Skaityti plačiau>>>
Mindaugas Švėgžda. „Geltona ornamentika“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2020)
Mindaugo Švėgždos eilėraščių rinkinys „Geltona ornamentika“ pasižymi netikėtu reljefišku religijovaizdžiu, kultūrinių ir literatūrinių klodų slinktimi, liūdna ar kandžia egzistencijos plačiąja prasme ironija, susipinančiais su jau pavadinime nurodytu geltonos spalvos motyvu.
Skaityti plačiau>>>
Tomas Vyšniauskas. „Invazinės rūšys“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2020)
Tomo Vyšniausko eilėraščių rinkinyje bandoma sugretinti Kūrėjo ir žmogaus (kaip meistro) tvarinių pasaulius. Gyvastis (kaip takoskyra) blunka, nykstant ribai tarp tikrovės ir iliuzijos, fantazijos ir logikos.
Skaityti plačiau>>>
Stanislovas Abromavičius. „Šventų giesmių giedojimas“ (Kaunas: Naujasis lankas, 2020)
1944 m. Rumšiškių miestelyje gimusio poeto, prozininko, eseisto Stanislovo Abromavičiaus, išleidusio apie pusšimtį knygų, vaikystės prisiminimai.
Skaityti plačiau>>>
Stanislovas Abromavičius. „Tremties vaikai. Ketvirtoji knyga“ (Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2020)
Naujausia Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos leidžiamos knygų serijos dalis, kurioje – 600 istorinių tremties nuotraukų, aprašyta 50-ties mažųjų tremtinių šeimų istorijos.
Skaityti plačiau>>>
Laimonas Inis. „Dangaus šulinys“ (Kaunas: Naujasis lankas, 2020)
Žemaitiškos istorijos, tikros ir išgalvotos, girdėtos ir susapnuotos. Paradoksalios novelės, mažai žinomi istorijos ir garsenybių biografijų epizodai.
Skaityti plačiau>>>

Iš stalčiaus

POETO PAULIAUS ŠIRVIO 100-MEČIUI: IŠKIRSTI PAULIAUS SIELOS BERŽAI (VI). Kol Nemunas bus…

Drauge su muziejininku Alfu Pakėnu giliau pažinę poeto Pauliaus Širvio gyvenimą ir kūrybą, pasiekiame ir liūdną atsisveikinimą. Kiekvienas rašytojo amžininkas tapo kiek kitokį jo portretą, skirtingai prisimena ir vertina paskutiniuosius P. Širvio gyvenimo metus bei dienas, tačiau visi sutinka – poeto žodžiai giliai įsismelkė ir vis dar smelkiasi į Lietuvos žmonių širdis.

Petras Venclovas. „Kauno vainikams“ – 20!

Vargu, ar ties naujojo amžiaus slenksčiu būtumėte sutikę literatūrai neabejingą kaunietį, anuomet neturėjusį ar bent nesklaidžiusį „Kauno vainikų“. Praėjus dvidešimčiai metų, knygos sudarytojas Petras Venclovas atvirai pasakoja apie sumanymo gimimą ir, regis, amžinus antologijų rengėjus lydinčius iššūkius.

Galimybės

Video

Vasario 7 d. Kauno menininkų namuose poetei Enrikai Striogaitei įteikta dvidešimt pirmoji literatūrinė Vieno lito premija už poetinį žvilgsnį ir dėmesingumą atsidūrusiems visuomenės paribiuose eilėraščių rinkinyje „Žmonės“ (Kaunas: Naujasis lankas, 2019).Renginio rėmėjai: skulptorius Stasys Žirgulis, bravoras „Volfas Engelman“, projektą iš dalies finansuoja šiemet 30-metį švenčianti Asociacija LATGA.